us

US Visa (2)

posted on 27 Feb 2007 12:21 by kaze
จดไว้ก่อนกันลืม จาก http://bangkok.usembassy.gov/services/visa/NIVChecklist.pdf
และประสบการณ์ของเพื่อนที่ขอวีซ่าประเภท Travel

การขอวีซ่า อเมริกา เริ่มจากต้องจองคิวนัดสัมภาษณ์
โดยผู้ขอวีซ่า ต้องซื้อ PIN เพื่อใช้ในการนัดสัมภาษณ์
ซึ่งการนัดวันสัมภาษณ์ทำได้ 2 แบบ คือ ผ่านทาง Call Center
และทาง Web site ที่

http://thailand.us-visaservices.com/Forms/DetermineTCN.aspx

โดยวิธีการซื้อ PIN ทำได้หลาย ถ้ามีบัตรเครดิต ก็นัดสัมภาษณ์ทาง Web site
และซื้อ PIN ด้วยบัตรเครดิต โดย PIN จะมีอายุ 90 วัน โดย PIN ราคา 456 บาท
สำหรับกำหนดนัดวันสัมภาษณ์ ผ่านทาง Web site (ถ้าโทรนัดวันสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์ 760 บาท)

ก่อนวันสัมภาษณ์ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ไปรษณีย์ 100 $
เอกสารที่เตรียมไปในวันสัมภาษณ์
- Passport
- DS-156 (https://evisaforms.state.gov/ds156.asp)
- DS-157 (http://foia.state.gov/FORMS/visa/ds0157.pdf)
- รูปถ่าย 5x5 cm ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เห็นหน้าไม่ต่ำกว่า 50% ของรูป
- ใบเสร็จค่าธรรมเนียม (ที่จ่ายไป 100 $)
- เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ
เอกสารทั้งหมดให้ใช้คลิป หนีบเรียงกันไว้ตามลำดับ

วันสัมภาษณ์ ให้ไปก่อนเวลานัด 1 ชม. (เตรียมใบนัดไว้ด้วย)
หลังจากเข้าไปซื้อซองไปรษณีย์ ซองละ 55 บาท จะได้ซองและใบเสร็จ
กรอกที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

จากนั้นสแกนลายนิว แล้วสัมภาษณ์

ถ้าสัมภาษณ์ผ่าน Passport จะได้คืนทางไปรษณีย์
แต่ถ้าไม่ผ่านจะได้คืนตอนนั้นเลย

Tags: us, visa 0 Comments

US Visa

posted on 26 Feb 2007 19:35 by kaze
หลังจากเพิ่งกลับมาจากแคนาดา เมื่อกลางธันวาที่ผ่านมา
ก็มีแนวโน้มว่าจะต้องไปอีก ก็เลยคิดว่าทำ Visa อเมริกา ไว้ดีกว่า

ช่วงนี้ค่าเงินยิ่งแข็งๆด้วย (ค่าทำ Visa 100 เหรียญอ่ะ) แถมเห็นหลา่ยๆคน
ทำไว้ใช้ได้ตั้ง 10 ปีแหนะ คุ้มจริงเป็นแบบ multi ด้วย คือเข้าออกหลายครั้งได้
ไม่เหมือน Visa ของแคนาดาที่ single กับ multi ราคาต่างกัน

ใครที่จะสมัครก็ไปตาม link ข้างล่างนะครับ

http://thailand.us-visaservices.com/Forms/DetermineTCN.aspx


Tags: us, visa 4 Comments